Diz kapağı (Patella) çıkığı cerrahi tedavisi

Diz kapağı(Patella) çıkığı cerrahi tedavisi

Cerrahi olmayan tedavi durumunuzu iyileştiremezse cerrahi önerilebilir. Patellofemoral problemlerde kullanılan prosedür değişkendir. Ciddi durumlarda, aşağıdaki prosedürlerden bir veya daha fazlasının bir kombinasyonu gerekli olabilir.

Artroskopik Yöntem :

Artroskopi, dizdeki patellofemoral problemlerin tedavisinde bazen yararlıdır. Patella ve femoral oluğun eklem kıkırdak yüzeylerine doğrudan bakmak, bu bölgelerde ne kadar aşınma ve yıpranmanın belirlenmesinin en doğru yoludur. Cerrahınız ayrıca patella oluğun içinden geçerken izleyebilir ve patellanın normal şekilde hareket edip etmediğine karar verebilir. Patella arkasında pürüzlü bir yüzey oluşturan artiküler kıkırdak hasar alanları varsa, cerrah tarafından yüzeyi düzeltmek ve ağrınızı azaltmak için özel aletler kullanılabilir. Bu prosedür bazen patellanın tıraş edilmesi olarak da adlandırılır.

Kıkırdak Prosedürü :

Daha gelişmiş patellar artrit vakalarında, cerrahlar hasarlı kıkırdakları onarmak için çalışabilir. Eklem kıkırdağı için gerekli olan ameliyat türü, hasarın büyüklüğüne, türüne ve yerine dayanmaktadır. Kıkırdak sabitlemek için cerrahi tedavi ile birlikte, patellanın hizalanmasına yardımcı olmak için başka işlemler de yapılabilir, böylece iyileşme kıkırdağına daha az basınç uygulanır.

Lateral Yöntem :

Patella problemleriniz yanlış hizalama probleminden kaynaklanıyorsa, yanal gevşetme adı verilen bir prosedür önerilebilir. Bu prosedür, patellanın daha normal bir pozisyona geri dönmesi ve eklem kıkırdak üzerindeki baskının hafifletilmesi için yapılır. Bu operasyonda, patellanın dış kısmındaki (yanal taraftaki) sıkı ligamanlar patellanın femoral oluğun merkezine doğru daha fazla kaymasına izin vermek için kesilir veya serbest bırakılır. Bu bağlar nihayetinde ameliyatın yarattığı boşluğu dolduran skar dokusu ile iyileşir, ancak artık patellayı ameliyattan önceki kadar güçlü bir şekilde dışarıya çekmezler. Bu kuadriseps mekanizmasını dengelemeye ve patellanın arkasındaki eklem kıkırdak üzerindeki basıncı dengelemeye yardımcı olur.

Ligament Sıkma Prosedürü :

Bazı ağır patellar yanlış hizalama vakalarında, yalnız bir lateral salım yeterli olmayabilir. Tekrarlayan patella çıkıklarının problemleri için cerrahın kuadriseps mekanizmasını yeniden hizalaması gerekebilir. Yanal boşalmaya ek olarak, dizin iç kenarındaki (medial taraf) tendonların da sıkılması gerekebilir

Kemik Düzeltme :

Yanlış hizalama şiddetliyse, patellar tendonun kemik ekinin de tibia kemiğinde yeni bir noktaya kaydırılması gerekebilir. Patella tendonunun patellanın diz altından alt bacak kemiğine (tibia) bağlandığını unutmayın. Patellar tendonun tibiaya bağlandığı bir kemik bölümünü hareket ettirerek, cerrahlar tendonun patellayı femoral oluktan çekme şeklini değiştirebilir. Bu, patellar tendonun tibiaya bağlandığı bir kemik bölümünü kaldırarak cerrahi olarak yapılır. Bu kemik bölümü daha sonra diğer dizlere daha yakın olan tibiaya tekrar takılır.

Genellikle, kemik vidalar kullanılarak tibiaya tekrar takılır. Bu prosedür patellayı medial tarafa kaydırır. Ameliyat iyileştiğinde, patella oluğun merkezinde daha iyi izlemeli ve basıncı patellanın arkasındaki eklem kıkırdağına eşit şekilde yaymalıdır.